Sme na vašej strane

POMÁHAME ŽENÁM
ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE A ICH DEŤOM


Mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska (AŽS) začala svoju činnosť v januári 1993 ako iniciatíva malej skupiny žien, ktoré sa už aktívne angažovali vo verejnom živote. Z týchto žien vznikla sieť po celom Slovensku, ktoré cítili potrebu poskytovať a získavať informácie a skúsenosti o živote žien v iných komunitách a zaviazali sa aktívne podporovať rozvoj občianskeho povedomia a občianskej kultúry vo vlastnej komunite.

V roku 1998 AŽS rozbehla aktivity na zastavenie domáceho násilia (v legislatíve na Slovensku nebol ani len referenčný pojem pre domáce násilie). S cieľom zmeniť situáciu neustáleho nedostatku právnických expertiek/expertov na ženskú problematiku Aliancia spolu s ProFem – Praha a Amnesty for Women – Hamburg vytvorila špeciálny dlhodobý program školení pre právničky s názvom AdvoCats.

Členky a pracovníčky AŽS čoskoro spustili SOS telefónnu linku 0903 519 550 pre ženy v krízových situáciách s osobitným zameraním na právne poradenstvo. V spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami ako Pro Familia, Fenestra a Aspekt pripravili niekoľko brožúr o násilí páchanom na ženách.

Spolu s ďalšími 6 mimovládnymi organizáciami zorganizovali prvých 16 dní kampane proti násiliu páchanému na ženách a dve celoštátne kampane s názvom „Každá piata“ alebo „Piata žena“ (november – december 2001 a 2002). Združením tímu odborníčok a odborníkov na legislatívu pripravili novely zákonov proti domácemu násiliu (jar – jeseň 2001), ktoré ako súčasť vládneho návrhu schválil parlament 19. júna 2002. Hneď na to sa stretli na seminári so zástupcami polície zo všetkých krajov Slovenska a informovali ich o zmenách a prediskutovali ich spätnú väzbu a ďalšie potreby.

Počas svojej histórie pripravili sériu pilotných vzdelávacích participatívnych seminárov o domácom násilí, šitých na mieru pre políciu, advokátov, sudcov, lekárov, sociálnych pracovníkov a ďalšie profesie, zaoberajúce sa problematikou domáceho násilia, aby ich následne priviedli k diskusii za okrúhlym stolom a k vytvorenie vzájomných manuálov pre všetkých svojich kolegov a kolegyne. Okrem toho viedli sériu školení o zvyšovaní povedomia o ženách podľa ich profesií – ako sú sudkyne, poslankyne parlamentu, vysokopostavené členky politických strán a iné.

Aliancia žien Slovenska je známa svojimi kampaňami a osvetovými aktivitami spolu s niektorými firmami, alebo individuálne cez verejné projekty. Spolu s Avonom uskutočnila niekoľko kampaní proti domácemu násiliu so zameraním na rôzne aspekty, ako je psychické násilie.

V neposlednom rade AŽS poskytuje komplexné a holistické poradenstvo ženám, ktoré prežili partnerské násilie, vr. psychologickej, sociálnej a právnej pomoci.

Organizácia je akreditovaná na pomoc obetiam domáceho násilia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aliancia žien Slovenska je riadnou členkou prestížnej siete WAVE (Women Against Violence Europe a focal pointom pre Slovensko).

Riaditeľka Aliancie žien Slovenska Katarína Farkašová vyštudovala filmovú dramaturgiu a scenáristiku na bratislavskej VŠMU, neskôr si doplnila vzdelanie o kanadský trojročný kurz o ľudských právach, o sociálne poradenstvo v Bratislave, psychoanalýzu v Prahe a Gender Issues vo Viedni. Od roku 1994 je riaditeľkou Aliancie žien Slovenska, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv žien. Svoje vzdelanie a prax ako scenáristka a dramaturgička využila pri viacerých príležitostiach. V projekte financovanom prostredníctvom NFM vytvorila a vyrobila sériu krátkych 5-minútových filmov na vzdelávacie účely. Filmy prezentujú každodennú realitu týraných žien, rozoberajú stereotypy o domácom násilí, ktoré sú v slovenskej spoločnosti stále hlboko zakorenené.

Nahliadnite do našich Stanov.
Nahliadnite do našich Výročných správ.

Nahliadnite do našich projektov:

AKTUÁLNE PROJEKTY

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: