Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia

Fond sociálneho rozvoja - logo Európsky socálny fond - logo Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo
www.fsr.gov.sk www.esf.gov.sk

O projekte:

Projekt Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej výške 39 278 EUR.

Aktuálne

Dňom 28.2.2014 skončili aktivity projektu, ktorý bol zahájený 1.3.2012.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien Slovenska

Komu bol projekt určený

•    Pracovníkom, ktorí pôsobí v prospech eliminácie domáceho násilia (psychológovia, psychoterapeuti, socioterapeuti, sociálny pracovníci, terapeuti, väzenský psychológovia, zamestnanci štátnych príslušných inštitúcií apod.).
•    Osobám s násilným správaním, predovšetkým mužom, ktorí sa dopúšťajú násilia na svojich partnerkách a deťoch.

Hlavný cieľ

Projekt reaguje na celospoločenský problém, prítomný vo všetkých regiónoch a sociálnych vrstvách – domáce násilie. Súčasný systém, ktorý sa sústredí na obeť násilia, nie je na dosiahnutie skutočnej a trvalej zmeny postačujúci. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom projektu vytvorenie podmienok pre intervenčné programy s kombináciou rôznych prístupov zamerané na pôvodcov domáceho, resp. partnerského násilia, ktoré budú aplikovateľné v každom samosprávnom kraji. Inovatívne opatrenia prispejú k zmene správania osôb s násilným správaním v rodine a uľahčia ich návrat do každodenného života po prepustení z väzenia.

Vo svete najrozšírenejším modelom práce s páchateľmi partnerského násilia je tzv. Duluth model. K výrazným osobnostiam, ktoré tento model práce preniesli do Európy a úspešne ho uplatňujú v Nemecku, patrí Ute Rösemann a Roland Hertel. Práve táto odborníčka a odborník navštívili Slovensko, aby predali svoje vedomosti a skúsenosti na výcviku profesionálom a profesionálkam v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavné aktivity projektu

  1. Analýza zahraničných skúseností a integrovaných systémov. Pre vytvorenie kľúčových metodických a analytických materiálov bude tím expertov vychádzať zo skúseností zahraničných krajín, vo ktorých majú fungujúce a efektívne modely programov pre páchateľov domáceho násilia a ich rodiny, ako aj modely vzdelávania profesionálov.
  2. Právna časť: návrh legislatívnych úprav. Na základe vyhodnotenia súčasného stavu legislatívy Slovenskej republiky bude navrhnutá legislatívna úprava.
  3. Vytvorenie metodiky vzdelávania. V rámci aktivity bude vytvorený model vzdelávania pre profesionálov (z oblasti psychológie, väzenskej psychologickej starostlivosti, psychoterapie, sociálnej prác, socioterapie apod.), ktorý bude aplikovateľný na celom území samosprávneho kraja.
  4. Tréning profesionálov. Vzdelanie skupiny profesionálov je významným prínosom realizácie projektu. V tomto intenzívnom tréningovom programe bude zahraničnými odborníkmi vyškolená skupina odborníkov pre prácu s páchateľmi domáceho násilia v zmysle európskych štandardov.
  5. Práca s páchatelmi násilia. Aktivita je systematickou aplikáciou intervenčných terapeutických a resocializačných programov vytvorených v rámci projektu, ktorých účelom je zmenit násilnícke správanie. Absolvovanie intervenčného terapeutického programu zvyšuje možnosť, že násilnícka osoba neprenesie násilie do iného prostredia.

Dokumenty:

Fotodokumentácia z “Tréningu pre profesie sociálnej inklúzie”
Tlačová správa

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: