POMÁHAME
ŽENÁM
ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE
A ICH DEŤOM

stručne o násilí

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku ap.

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie

viac o násilí


 • Zažívate doma násilie? Malý test ho odhalí…

  Tento dotazník slúži ako vodítko pre orientáciu, pre identifikovanie násilia v partnerskom vzťahu. Každá žena má právo žiť bez násilia, preto ak žijete v násilníckom vzťahu, netolerujte už ďalšie násilie a nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc. Násilie samo od seba neprestane! Násilie ma tendenciu sa zhoršovať… Stalo sa Vám, že váš partner: Pokiaľ ste odpovedala…

 • Poslankyňa Záborská razí cestu ideologickému tlaku na ženy za štátne peniaze

  Už zajtra, 28.3.2023, sa bude hlasovať o manipulatívnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý minulý štvrtok predložila poslankyňa Anna Záborská a jej kolegovia a kolegyne k  jej pôvodnému návrhu súvisiacemu so zmenami v príspevkoch pri narodení dieťaťa. To, čo nazýva pomocou pre tehotné ženy, je však v skutočnosti ďalší útok na práva žien. Pozmeňujúci návrh totiž podľa názvu vzbudzuje zdanie, že…

 • Médiá môžu pomáhať obetiam násilia

  Dôležité informácie súvisiace s medializáciou prípadov násilia  Médiá disponujú obrovským potenciálom, na to, aby scitlivovali verejnosť voči problematike násilia na deťoch a upozorňovali na nedostatky pri ochrane detí pred násilím. Médiá do veľkej miery hrajú dôležitú úlohu v tom, ako spoločnosť vníma obete násilia, ako ich dokáže identifikovať, a ako im pomáha svojim postojom pri…

 • Helena Dalli: Pokrok v oblasti rodovej rovnosti nie je ani samozrejmý, ani nezvratný

  Európska únia nia podpísala Istanbulský dohovor v roku 2017, ale schválenie pristúpenia bolo v Rade niekoľko rokov pozastavené. To sa zmenilo pred troma týždňami, keď Rada tento proces napokon odblokovala a urýchlila pristúpenie k dohovoru. Tento úspech je sľubný z hľadiska pokroku v oblasti rodovej rovnosti a lepšej reakcie na násilie páchané na ženách a…

 • Stanovisko rektorky VŠVU v prípade podozrenia z neetického správania na škole

  Stanovisko rektorky VŠVU v Bratislave k výsledkom šetrenia podnetu na prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Katedre maliarstva VŠVU Dňa 26. 4. 2022 som požiadala listom Etickú radu VŠVU o otvorenie konania v prípade podozrenia z neetického správania sa prof. Ivana Csudaia, akad. mal., ktoré bolo viackrát medializované v dennej tlači a na sociálnych sieťach.…