Projekt: Poradenské služby pre ženy a ich deti zažívajúce rodovo podmienené násilie v Trnave a Trenčíne

Kód projektu: 312041T224
Príjemca a realizátor projektu: Aliancia žien – Cesta späť
Výška projektu: 198 734,10 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Aktuálne
Hlavná aktivita projektu bola zahájená v auguste 2019. V rámci aktivity je poskytované špecializované poradenstvo pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich deti v rámci Trnavského a Trenčianského samosprávneho kraja.

Komu je projekt určený:
Projekt je určený ženám zažívajúcim rodovo podmieneného násilia a ich deťom.

Hlavný cieľ
Cieľom projektu je podpora služieb pre obete násilia na ženách. Aktivity projektu smerujú k dôslednému napĺňaniu záväzkov SR – Dohovoru RE (2011) a Minimálnych štandardov RE. Ich implementácia a realizácia v praxi je vlastným záujmom žiadateľa, ktorý je focal-point – riadny člen WAVE – medzinárodnej siete pre problematiku násilia na ženách. Prevádzka poradenských služieb sa týka najmä krízovej linky, advokačných a psycho-sociálnych služieb (t. j. krízová intervencia, právna a psychologická pomoc pre obete násilia na ženách, atď).

Hlavné aktivity projektu:
Poskytovanie špecializovaného poradenstva cieľovej skupine projektu

Projektovú zmluvu projektu č. 312041T224
Poradenské služby pre ženy a ich deti zažívajúce rodovo podmienené násilie v Trnave a Trenčíne nájdete tuAdvertisement
%d blogerom sa páči toto: