10 základných informácií o násilí páchanom na ženách

 

  • Násilné činy na ženách sú trestné činy a musí sa k nim pristupovať ako k trestným činom. Trestné je dokonca aj neoznámenie násilia a nezabránenie násiliu.
  • Príčina mužského násilia spočíva v nerovnováhe moci medzi mužmi a ženami a v zneužití tejto nerovnováhy.
  • Nijaká žena si nezaslúži, aby sa na nej páchalo násilie. Násilie nemožno ospravedlniť ničím.
  • Všetky ženy (rovnako ako muži) majú právo na nedotknuteľnosť, slobodu a bezpečnosť. Toto sú základné ľudské práva.
  • Každý musí byť braný na zodpovednosť za násilie, ktoré pácha, a musí znášať dôsledky.
  • Právny systém musí zabezpečiť primerané opatrenia proti násiliu, pričom prvoradým cieľom musí byť ochrana a bezpečnosť obetí.
  • Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev a kultúr a etnických skupín.
  • Násilie na ženách sa najčastejšie vyskytuje v rodinách, partnerských vzťahoch. Je oveľa pravdepodobnejšie, že sa žena stane obeťou násilia svojho manžela (partnera, bývalého manžela), než že sa stane obeťou prepadnutia na ulici.
  • Všetci ľudia musia jednoznačne odsúdiť násilie na ženách a deťoch a násilie všeobecne, postaviť sa a konať proti nemu.
  • Násilie na ženách sa skončí len vtedy, keď spoločnosť prestane násilie tolerovať.

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: