Spolupráca s Avonom

Vznik projektu

Spoločnosť AVON Cosmetics sa celosvetovo venuje nielen starostlivosti o krásu, ale aj zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a podmienok ich života i zdravia. V krajinách pôsobenia sa AVON zapája do rôznych charitatívnych projektov. Na Slovensku už štrnásty rok pomáha v prevencii proti rakovine prsníka svojím charitatívnym projektom AVON proti rakovine prsníka.

Charitatívny projekt, AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU, vznikol v septembri 2008, aby ukázal mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách. 

AVON považuje za potrebné upozorniť na tento fakt a pozitívne využiť svoje postavenie v prospech tisícov žien v našej krajine. Chce so ženami o domácom násilí hovoriť a vysvetliť im, že aj za takýchto zložitých okolností majú možnosť voľby. Za rovnako dôležité AVON považuje nutnosť sústrediť sa na prevenciu, aby sa informácie o príčinách násilia voči ženám a blízkym ľuďom v rámci rodiny ako aj potreba jeho zásadného odmietnutia dostali k ľuďom čo najmladším. Preto vznikol projekt vzdelávania pre študentky a študentov stredných škôl.

Napĺňať ciele projektu pomáhajú ambasádorka projektu, svetoznáma topmodelka Daniela Peštová a odborný garant a partner projektu – Aliancia žien Slovenska.

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov na podporu konkrétnych projektov orientovaných na boj proti domácemu násiliu a to predajom špeciálnych symbolov “Odhodlania”.

Veríme, že šírením osvety, predajom špeciálnych symbolov a spoločným úsilím sa nám podarí pomáhať ženám, ktoré to potrebujú.

Ciele projektu

  1. Zlepšiť postavenie žien v spoločnosti, ich zdravie a životné podmienky.
  2. Zlepšiť informovanosť o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.
  3. Predajom špeciálnych symbolov – získavať finančné prostriedky na podporu konkrétnych projektov zameraných na boj proti domácemu násiliu na Slovensku.
  4. Spolupracovať s neziskovými organizáciami, odborníkmi, ktorí sú kompetentní riešiť jednotlivé problémy.
  5. Pri osobnej konfrontácii so situáciou týkajúcou sa domáceho násilia pomáhať odporúčaním odbornej pomoci u partnerov projektu.

Dosiahnuté výsledky

Od vzniku projektu AVON proti domácemu násiliu v roku 2008 sa podarilo vyzbierať takmer 48.000 EUR prostredníctvom predaja špeciálnych symbolov “Odhodlania”. Finančné prostriedky boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizuje v spolupráci s Alianciou žien Slovenska.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú projekt AVON proti domácemu násiliu!

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: