Nie ste na vine

Rodina ako miesto utajeného násilia

 • Na Slovensku je silná tendencia klásť dôraz na význam “rodiny”, najmä tradičnej rodiny.
 • Právo na súkromie rodiny je vysoko uznávanou a zdôrazňovanou hodnotou, preto nezvykneme zasahovať do toho, čo sa všeobecne považuje za súkromnú vec medzi mužom a ženou, aj keď vieme, že v rodine dochádza k násiliu.
 • Právo na súkromie rodinného a manželského života neznamená, že manžel má právo zločinne napádať svoju manželku, ani to, že okolie a profesionálni pracovníci a pracovníčky môžu tento problém ignorovať.
 • Aj keď v teoretickej rovine násilie odsudzujeme, v praxi je páchateľ málokedy potrestaný.
 • Predchádzanie násiliu páchanému na ženách a zasahovanie proti nemu je vecou nás všetkých.

Aj násilie na ženách v partnerských vzťahoch je trestný čin

 • Násilie páchané v rodine je rovnako trestný čin ako násilie spáchané na verejnosti. Domáci násilník porušuje zákon rovnako ako ktokoľvek iný, kto sa dopustí násilného trestného činu, a možno ho rovnako obviniť, súdiť a potrestať väzením alebo iným trestom.
 • Násilie páchané na partnerkách a bývalých partnerkách je trestný čin a treba k nemu pristupovať ako k trestnému činu.

Násilie páchané na ženách a deťoch v rodine sa týka nás všetkých

 • Každý a každá z nás si musí uvedomiť problém domáceho násilia. Každý a každá z nás môže urobiť niečo pre jeho odstránenie.
 • Je dôležité, aby sme prevzali zodpovednosť za to, že budeme dobre informované a budeme informovať aj iných o podstate tohto problému, o existujúcich možnostiach pomoci pre jeho obete a o možnostiach zásahu voči jeho páchateľom.
 • Ak chceme z našej spoločnosti odstrániť násilie, musíme mu venovať náležitú pozornosť.
 • Prvým krokom je prelomiť mlčanie o tomto probléme.
 • Keďže príčinou násilia je skutočnosť, že ženy a muži nie sú v spoločenskej ani individuálnej rovine skutočne rovnoprávni, len úsilie nás všetkých môže eliminovať násilie páchané mužmi na ženách a presadiť rovnoprávne postavenie žien a mužov v spoločnosti aj v partnerských, rodinných vzťahoch.

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: