Čo môžeme Urobiť?

Keď žena vo vašom okolí prežíva násilie

 • Snažte sa o probléme domáceho násilia dozvedieť čo najviac.
 • Povzbudzujte ženu, aby o násilí hovorila.
 • Počúvajte ju, ak hovorí, že jej partner ubližuje, verte jej a neobviňujte ju.
 • Presvedčte ju, že nenesie žiadnu vinu na násilí a že je jednou z mnohých žien, ktorým ich partner ubližuje.
 • Povedzte jej, čo viete o podstate domáceho násilia.
 • Povedzte jej, že je nebezpečné ignorovať násilie a že násilie sa časom stupňuje.
 • Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný výlučne páchateľ. Násilie nemožno ničím vyprovokovať a ničím ospravedlniť.
 • Hovorte s ňou o rôznych možnostiach, ako zmeniť jej situáciu, aj o dôsledkoch týchto zmien.
 • Pomôžte jej, aby sa rozhodla, ale nenúťte ju k tomu. Podporujte ju – nech sa rozhodne akokoľvek.
 • Povedzte jej, že nikto nemôže sám zvládnuť problém násilia (to platí aj pre vás). Pomôžte jej vyhľadať ďalšie dôveryhodné osoby, ktoré jej môžu pomôcť. Povedzte jej, že jej pocity a myšlienky sú pochopiteľné a normálne.
 • Sprevádzajte ju, ak potrebuje oporu, napr. na úradoch a inštitúciách. Pomôžte jej v starostlivosti o deti a zvládaní vecí každodenného života.
 • Pomôžte jej pripraviť “krízový plán” a “útek”, pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, kam sa môže v prípade potreby uchýliť.
 • Nekonfrontujte sa s násilníckym partnerom tejto ženy.
 • Povedzte žene, aby odmietla snahy profesionálnych pracovníkov alebo pracovníčok o vyjednávanie s násilníckym partnerom a o konfrontáciu s ním. O násilí sa nevyjednáva, násilie sa musí skončiť.
 • Nebuďte ľahostajní/ľahostajné, lebo vaša ľahostajnosť umožňuje iným páchať násilie. Konajte proti násiliu.
 • Búrajte a odstraňujte mýty a predsudky spojené s násilím. Žarty o násilí páchanom na ženách nie sú smiešne. Pomáhajú ho udržiavať. Ozvite sa.
 • Pomáhajte odstraňovať násilie, netolerujte žiadnu formu násilia a postavte sa proti nemu.
 • Ak viete o tom, že vo vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu (č. 158). Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd.

Keď vy sama prežívate násilie

 • Pamätajte si, že to nie je vaša vina.
 • Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu.
 • Máte právo na život bez násilia – žiaden muž nemá právo týrať vás.
 • Neobraňujte svojho násilníckeho partnera.
 • Máte právo na život bez násilníckeho partnera.
 • Máte právo na život v bezpečí a pokoji.
 • Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude horšie.
 • Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života.
 • Vyhľadajte pomoc sociálnej pracovníčky na oddelení sociálnych vecí okresného úradu alebo psychologičky v centre poradensko-psychologických služieb.

Keď ste mužom, ktorý týra svoju partnerku

 • Za násilie ste zodpovedný jedine vy, vaša partnerka nemá na ňom nijakú vinu.
 • Pre násilie neexistuje nijaký dôvod ani ospravedlnenie.
 • Prevezmite zodpovednosť za svoj čin a správanie.
 • Násilie nie je náhodné “pošmyknutie” ani vystupňovaná hádka, násilie je zneužitie moci.
 • Ak máte problém s alkoholom alebo drogami, požiadajte o pomoc odborníkov.
 • Násilie je trestný čin. Nemôžete sa ospravedlniť tým, že ste “nepríčetný”, vaše správanie je trestné.
 • Žiaden muž nemá právo páchať násilie na svojej partnerke.

Čo môže polícia

 • Násilie, vrátane vyhrážok, je trestný čin.
 • Polícia môže najúčinnejšie zasahovať proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri.
 • Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad.

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: