Tag Archive | Projekty

Peštová bojuje proti domácemu násiliu. Ponúka novú knihu

BRATISLAVA – Projektu AVON proti domácemu násiliu prináša na slovenský trh knihu V dobrom aj v zlom a ešte v horšom, plnú skutočných príbehov žien, ktoré majú osobnú skúsenosť s domácim násilím. Okrem toho sú v knihe aj rozhovory, dôležité informácie o tejto problematike a tri bonusové príbehy napísané známymi slovenskými spisovateľkami – Denisou Fulmekovou, Tamarou Heribanovou a Petrou Nagyovou-Džerengovou. Čítajte viac…

AVON a Aliancia žien vzdelávajú o domácom násilí na stredných školách

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu s partnerkou projektu – Alianciou žien Slovenska realizuje na slovenských stredných školách projekt vzdelávania o násilí na ženách a domácom násilí. Informácie o projekte ako aj diskusia odborníkov na tému domáceho násilia páchaného na ženách bola hlavnou témou Okrúhleho stola, ktorý zorganizoval AVON a Aliancia žien Slovenska dňa 29.3.2012 v Bratislave. Okrúhleho stola sa zúčastnili Mgr. Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska, Mgr. Daša Malíková, psychologička Aliancie žien Slovenska, Mgr. Barbora Holubová, sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Ing. Oľga Pietruchová, M.A., riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Spoločnosť AVON zastupovala ambasádorka projektu AVON proti domácemu násiliu – Daniela Peštová. Čítať ďalej

AVON Foundation for Women udelila grant Aliancii žien Slovenska.

 Spoločnosť AVON Cosmetics v rámci projektu AVON proti domácemu násiliu a jeho ambasádorky Daniely Peštovej odovzdala darovací šek na grant vo výške 60.000 USD Aliancii žien Slovenska. Finančné prostriedky budú použité na aktivity a projekty zamerané na boj proti domácemu násiliu na Slovensku.

Daniela Peštová, ambasádorka projektu AVON proti domácemu násiliu, ktorý bol založený v roku 2008, odovzdala na tlačovej konferencii do rúk zástupkyne mimovládnej organizácie Aliancie žien Slovenska – pani Daši Malíkovej darovací šek na grant vo výške 60.000 USD. Finančné prostriedky poskytla AVON Foundation for Women (AVON nadácia pre ženy) a sú určené na podporu projektov orientovaných na pomoc obetiam domáceho násilia. Aliancia žien je jedna z desiatich mimovládnych organizácií na svete, ktorej AVON Foundation for Women udelila grant v roku 2012.

Čítať ďalej

Domáce násilie: Kedy to začína byť naozaj vážne?

(Nový čas pre ženy) Muž má v očiach hrozivý výraz. Bije ženu. Surovo, cynicky, premyslene. Ona sa už úderom nebráni, len ticho plače. Sme na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Budúci maturanti fyzioterapeuti, maséri, zubné techničky, laborantky namiesto akéhosi dôležitého predmetu pre svoju budúcu profesiu pozerajú príbeh, ktorý vôbec nie je romantický.

Prečo muži bijú ženy?

Keď film skončil, závesy sa roztiahli a nastalo hlboké ticho. Nikomu sa nechce rozprávať. Pocity po filme sú rôzne. Odborníčky na domáce násilie z Aliancie žien terapeutky Katarína Farkašová a Daša Malíková berú do ruky kriedu a pýtajú sa práve na tie pocity. Ešte chvíľu je rozpačité ticho a potom sa spustí samé prečo, prečo, prečo. Mladí ľudia tesne pred prahom dospelosti cítia v sebe hnev na násilníka a zároveň aj na obeť. Čítajte viac…