Vytvorenie nových poradenských centier (ÚV 007)

 

LOGO norske fondy na WEB FINhttp://eeagrants.org/

eeagrants.sk

O projekte:

Projekt Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie

Projekt bol podporený sumou 101 809 eur.

A home must be a safe place for everybody.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Aktuálne

Aktivity projektu boli zahájené v novembri 2014. Novozriadená pobočka v Trnave začala poskytovať špecializované poradenstvo v januári 2016, pobočka v Trenčíne následne až od apríla 2016.

Dňa 25.4.2017 prebehla v Trnave záverečná tlačová konferencia k výsledkom projektu (viac viď pozvánka vo výstupoch projektu), ktorý bol ukončený v apríli 2017.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien – Cesta späť v spolupráci s garantom Alianciou žien Slovenska

Komu bol projekt určený

  • ženy postihnuté násilím blízkých vzťahoch
  • a ich deti

Hlavný cieľ

Zámerom projektu je rozšírenie siete špecializovaných poradenských centier a priblíženie sa v najlepšej možnej miere Minimálnym štandardom Rady Európy. V rámci realizácie projektu vytvoríme dve poradenské centrá v Trnavskom (Trnava) a Trenčianskom samosprávnom kraji (Trenčín). Garant, Aliancia žien Slovenska, sa partnerstvom pri realizácii projektu zaviazal odovzdať formou vzdelávania, konzultácií a supervízie dlhoročné skúsenosti a know-how pracovníčkam a pracovníkom novovzniknutých pobočiek. Každé z novovytvorených poradenských centier bude poskytovať poradenstvo a služby ambulantnou formou, prostredníctvom telefonickej linky a osobnej intervencie.

Hlavné aktivity projektu

  1. Vzdelávanie poradkýň
  2. Založenie a vybavenie dvoch intervenčných centier
  3. Poskytovanie špecializovaného poradenstva cieľovým skupinám projektu (právne, sociálne, psychologické a ekonomické), a to telefonicky či osobne
  4. Supervidovanie poradkýň

Projektovú zmluvu nájdete tu

Fotogaléria z odborného školenia v Trnave (21. a 23.4.2015)

DSCN4330 DSCN4329 DSCN4327 DSCN4326DSCN4319

 

Fotogaléria z otváracej konferenciu v Trnave (21.5.2015)

 

DSCN4335 DSCN4334 DSCN4333 DSCN4332 DSCN4331

Výstupy projektu

Pozvánka na záverečnú tlačovú konferenciu

Tlačová správa

Napísali o nás

Spravodajstvo

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: