Sexismus nie je sexi (OSF)

LOGAhttp://www.eeagrants.org                 http://www.osf.sk                      www.eeango.sk

O projekte:

Projekt Sexismus nie je sexi

Projekt Sexismus nie je sexi bol podporený sumou 13 680,07 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Sexismus nie je sexi je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Aktuálne

Realizácia projektu bola zahájená 1.11.2015 (potrvá do 30.4.2016).

Anticenu Sexistický kix za najsexistickejšiu reklamu v slovenskom verejnom a internetovom priestore dostala od verejnosti, ale aj odbornej poroty poslankyňa NRSR za SaS Jana Cigániková.

Vyhlásenie výsledkov anticeny Sexistický kix prebehlo v rámci tlačovej konferencie 19.4.2016 o 11:00 v Café Scherz v Bratislave.

Vyjadrenie organizátoriek k výsledkom hlasovania:

“Hoci sa občas zdá, že v spoločnosti považujeme za prijateľné, keď reklama využíva sexualizáciu ženského tela bez súvislosti s produktom, množstvo nominácií tohto druhu ukazuje, že aspoň časť verejnosti sa s tým nestotožňuje. Verejnosť aj odborná porota sa zhodli na tom, že obzvlášť v politickej reklame je takéto znevažujúce prezentovanie ženy či ženskosti neakceptovateľné. Reprodukuje sa ním stereotypné vnímanie ženy ako objektu a používaním „ženských zbraní“ sa zároveň diskvalifikuje účasť žien v parlamente.
Želáme novozvolenej poslankyni NR SR, aby sa v budúcnosti prezentovala už len ako kompetentná osobnosť slovenskej politiky. Veľa úspechov v práci praje tím Sexistického kixu.”

Príjemca a realizátor

Aliancia žien – Cesta späť

Komu bol projekt určený

 • široká verejnosť
 • ženy zažívajúce násilie

Hlavný cieľ

Projekt reaguje na množstvo diskriminačných (sexistických) reklám v slovenskom verejnom priestore. Reklama za účelom predaja produktu často využíva sexistické zobrazenia, ktoré 1) využívajú ženské (sexualizované) telo na upútanie pozornosti, 2) zobrazuje ženy a mužov stereotypne, 3) zobrazuje iba telá zodpovedajúce ideálom krásy, 4) znižuje ženy a mužov na úroveň produktov Problematizovanie sexistickej reklamy je dôležité, pretože reklama predáva viac ako tovar; predstavuje zároveň hodnoty a kultúrne reprezentácie, ktoré spätne ovplyvňujú náš pohľad na svet a nás samotných. Reklama síce rodovo stereotypné obrazy nevymyslela, avšak ich opakovaným používaním sa podieľa na udržovaní prostredia, ktoré podporuje sexistické postoje, sexuálne obťažovanie a násilie na ženách a prispieva k udržovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami. Aj napriek početnosti sexistických reklamných zobrazení vo verejnom priestore sa téma zatiaľ nedostala do pozornosti médií a povedomia širšej verejnosti. Úlohou projektu je preto vytvoriť priestor pre rozvoj spoločenskej diskusie a tiež scitlivovanie širokej verejnosti prostredníctvom zavedenia anti—súťaže inšpirovanej Sexistickým prasátečkom v ČR.

Partneri projektu

 1. NESEHNUTÍ
 2. Rada pre reklamu
 3. Aspekt

Hlavné aktivity projektu

 1. Vytvorenie webovej stránky a jej naplnenie obsahom
 2. Výstava sexistických reklám zo slovenského prostredia – happening k zahájeniu hlasovania
 3. Súťaž o najsexističtejšiu reklamu
 4. Diskusia
 5. Analýza súčasnej situácie sexismu v reklamách

Výstupy

Publicita projektu

Fotodokumentácia

Obrázek 25 Obrázek 24 Obrázek 23 Obrázek 22 Obrázek 21 P1360962a P1360753a P1360752a P1360751a P1360749a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Slávnostné vyhlásenie spolu s odovzdaním anticeny sa konalo na tlačovej konferencii v utorok 19. apríla o 11. hod. v bratislavskom Café Scherz. Verejnosť a odborná porota vyberali z 32 nominovaných reklám, pričom sa zhodli na rovnakej reklame. Zadávateľka tejto reklamy J. Cigániková prijala pozvanie Aliancie žien – Cesta späť a prišla si prevziať antiocenenie priamo na tlačovú konferenciu.

Foto: Hana Fábry

DSC_4748 DSC_4739 DSC_4735 DSC_4730 DSC_4721 DSC_4720 DSC_4718 DSC_4717 DSC_4715 DSC_4714 DSC_4707 DSC_4705