Poradenské služby pre obete domáceho násilia (ÚV 011)

LOGO norske fondy na WEB FINhttp://eeagrants.org/

eeagrants.sk

O projekte:

Projekt Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia

Projekt bol podporený sumou 114 580 eur.

A home must be a safe place for everybody.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Aktuálne

Aktivity projektu boli zahájené v novembri 2014. Poradkyne poskytujú poradenstvo špecifickým skupinám obetí domáceho násilia.

Dňa 21.apríla 2016 prebehla záverečná tlačová konferencia, kde boli predstavené výsledky prvej fáze projektu. Aktivity projektu budú pokračovať vďaka dotácie Ministerstva financií SR do decembra 2017.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien Slovenska

Partneri projektu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Komu bol projekt určený

  • deti, mladí ľudia a mladí dospelí
  • sľabozrakí a nevidiací
  • seniori/ky

Hlavný cieľ

Okrem rodovo podmieneného násilia existuje na Slovensku, ako všade inde vo svete, aj iné násilie ako násilie na ženách – násilie voči slabším, znevýhodneným, handikepovaným, marginalizovaným. Princíp tohto násilia je veľmi podobný násiliu na ženách – silnejší zneužíva svoju moc voči slabšiemu.
V rámci poradenstva pre cieľové skupiny projektu preto budeme poskytovať 4 druhy poradenstva – právne, psychologické, ekonomické a sociálne. Druhy a formy poskytnutého poradenstva sú prispôsobené špecifikám a jedinečným potrebám cieľových skupín.

Hlavné aktivity projektu

  1. Vytvorenie a publikovanie informačných brožúr zohľadňujúcich špecifičnost cieľových skupín.
  2. Poskytovanie špecializovaného poradenstva cieľovým skupinám projektu (právne, sociálne, psychologické a ekonomické), a to telefonicky, osobne, ale aj cez internet.

V rámci projektu bol zriadený Skype, v rámci ktorého je poskytované poradenstvo. Nájdete nás pod uživateľským menom AlianciaZien.

Sledovať nás môžete aj na Twitteri: Aliancia žien @Alianciazien

Projektovú zmluvu nájdete tu

Výstupy projektu

Fotogaléria zo zahajovacej tlačovej konferencie (17.3.2015)

IMG_20150317_111812 IMG_20150317_110030IMG_20150317_105932

 

IMG_20150317_121535IMG_20150317_111026IMG_20150317_125028IMG_20150317_120026 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napísali o nás

Fotogaléria zo záverečnej tlačovej konferencie (21.4.2016)

 

 

Napísali o nás

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: