Intervenčné centrum – projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia (ÚV 005)

LOGO norske fondy na WEB FINhttp://eeagrants.org/

eeagrants.sk

O projekte:

Projekt Intervenčné centrum – projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia

Projekt bol podporený sumou 188 377 eur.

A home must be a safe place for everybody.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Aktuálne

Aktivity projektu boli zahájené v decembri 2015. V súčasnej chvíli bola ukončená práca s druhou skupinou páchateľov násilia na ženách vo výkone trestu. Trenéri/ky mali možnosť v rámci intervenčného programu pracovať s krátkymi filmami, ktoré boli vytvorené v rámci projektu. Súčasťou projektu bola popri práci s páchateľmi, ktorí sú aktuálne vo výkone trestu, podpora ich bývalým aj aktuálnym partnerkám. Aktivity projektu boli ukončené v apríli 2017.

Dňa 21.4.2017 prebehla tlačová konferencia spolu s premiérou krátkych filmov.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien Slovenska

Partneri projektu

Karlar til ábyrgdar (KTA)

Bratislavský samosprávny kraj

Aliancia žien – Cesta späť

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Komu bol projekt určený

  • obete partnerského násilia

Hlavný cieľ

Uvedený projekt má za cieľ nadviazať na predchádzajúce projekty, ktorých účelom bolo najmä vybudovanie legislatívneho a inštitucionálneho zázemia podporujúceho realizáciu intervenčných programov a prvú pilotnú prácu so skupinou páchateľov rodovo podmieneného násilia.

Predmetom projektu je etablovanie poskytovania tejto na Slovensku unikátnej služby – programu pre páchateľov rodovo podmieneného násilia na vyššej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni.

Hlavné aktivity projektu

  1. Rozšírenie početu paralelne fungujúcich skupín páchateľov na dve
  2. Poskytovanie starostlivosti partnerkám páchateľov v programe
  3. Ďalšie vzdelávanie trénerov a tréneriek a ďalších pracovníkov a pracovníčok centra
  4. Nakrútenie krátkych videoklipov k jednotlivým modulom programu pre páchateľov
  5. Vzdelávanie súdcov a súdkyň

Projektovú zmluvu nájdete tu

Výstupy

Leták pre súdcov/kyne

Videoklip č. 1: Alena choroba

Videoklip č. 2: Alena kaviareň

Videoklip č. 3: Alena lego

Videoklip č. 4: Alena psík moi

Videoklip č. 5: Ema jeho bowling

Videoklip č. 6: Ema nočný návrat

Videoklip č. 7: Ema štúdium

Videoklip č. 8: Marta večera

Videoklip č. 9: Marta zahrada

Pozvánka na záverečnú tlačovú konferenciu a premíeru krátkych filmov

Tlačová správa

Napísali o nás

Denník N

Šarm

Slovenský pacient