Inovatívne riešenie práce s páchateľmi domáceho násilia s dôrazom na ochranu a bezpečie detských obetí

O projekte:

Projekt Inovatívne riešenie práce s páchateľmi domáceho násilia s dôrazom na ochranu a bezpečie detských obetí násilia v blízkych vzťahoch

logo-Urad vladyRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Aliancia žien Slovenska.

Aktuálne

Projekt bol ukončený v marci 2013.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien Slovenska

Komu je projekt určený

• Osoby pracujúce v štátnom a neštátnom sektore, ktoré sú v kontakte s osobami páchajúcimi domáce násilie (psychológovia/čky, aj väzenskí/é, psychoterapeuti/ky, sociálni/e pracovníčky).

Hlavný cieľ

Projekt so svojim cieľom spustiť reformu práce s páchateľmi domáceho násilia nadväzuje na hlavné aktivity projektu Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia realizovaného 2012 – 2014 Alianciou žien Slovenska v tomto prípade ale už na celoštátnej úrovni. Aktivity projektu sa upriamujú na začlenenie psycho-sociálneho programu pre osoby s modelmi násilníckeho správania do koncepcie eliminácie domáceho násilia, keď sa stane súčasťou sociálnej intervencie.

Hlavné aktivity projektu

  1. Realizácia výcviku profesií pracujúcich s obeťami a páchateľmi domáceho násilia v Prešovskom a Žilinskom kraji najmä zahraničnými expertmi a expertkami.
  2. Vypracovanie Analýzy sociálno-právnej ochrany detí s problémom násilia v rodine v súvislosti s programami pre páchateľov domáceho násilia.

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: