STEP UP kampaň

Kampaň za práva žien a ich detí zažívajúcich násilie na ochranu a bezpečnosť a prístup ku kvalitným službám

Základné informácie:

Prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva ukázal, že 1 z 3 žien v EÚ vo veku nad 15 rokov zažila počas svojho života sexuálne alebo fyzické násilie. To je viac ako 62 miliónov žien. 5% bolo znásilnených, čo zodpovedá približne 9 miliónom.

Podľa Istanbulského dohovoru (Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) je násilie páchané na ženách prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia moci medzi ženami a mužmi, ktorá viedla k dominancii mužov nad ženami a k diskriminácii žien mužmi, a k zamedzeniu plnohodnotného rozvoja žien (Rada Európy 2012:4). Istanbulský dohovor požaduje “právo každého človeka, predovšetkým žien, na život bez násilia tak vo verejnej, ako aj v súkromnej oblasti” (Rada Európy 2012:6). Táto požiadavka zahŕňa aj právo na ochranu pred násilím a právo na
primeranú a špecializovanú podporu.

Ako ukázal špeciálny Eurobarometer 2010 zameraný na domáce násilie na ženách, 87% občanov EÚ podporuje to, aby sa EÚ angažovala v odstraňovaní násilia na ženách (Európska komisia 2010:10f).

Ženy, ktoré zažívajú fyzické a sexuálne násilie od partnera alebo bývalého partnera

  • 1 z 5 (22%) žien, ktoré sú alebo niekedy boli vo vzťahu, zažila od svojho partnera fyzické a/alebo sexuálne násilie (FRA 2014b:9f)

Násilie sa nekončí v tehotenstve

  • Tehotné ženy sú obzvlášť zraniteľné voči násiliu: 42% žien zažilo násilie od svojho bývalého partnera počas tehotenstva (FRA 2014a:22)

Násilie pokračuje aj po odlúčení

  • Po rozchode s násilným partnerom ostáva 1 zo 6 žien aj naďalej obeťou svojho bývalého partnera (FRA 2014a:22).

Deti sú vždy obeťami domáceho násilia!

  • Deti zažívajú fyzické alebo sexuálne násilie, ako aj psychologické násilie spôsobené tým, že sú svedkami násilia páchaného na ich matkách.

Odstránenie prekážok v nahlasovaní násilia

Z prieskumu FRA vyplýva, že mnohé ženy sa neodvážia informovať o svojej situácii políciu alebo inú službu:

  • Len 1 z 3 žien (33%), ktoré boli obeťami násilia zo strany partnerov, oznámila posledný závažný incident polícii alebo inej službe (FRA 2014b:10)
  • Približne 1 zo 4 obetí sexuálneho násilia nekontaktovala políciu ani inú organizáciou po najzávažnejšom incidente kvôli pocitu hanby (tamtiež:11)

Dokumenty a prejavy sú veľmi dôležité pre zvyšovanie povedomia, ale slová nestačia na záchranu života, zdravia a slobody žien, ktoré sú obeťami násilia, a ich detí.
Aby sme im zaručili život bez násilia, musíme KONAŤ!

PRETO

Cieľom kampane je preto lobovanie za ratifikáciu a efektívnu implementáciu Istanbulského dohovoru.

Zastaňte sa žien a ich detí, ktoré zažívajú násilie svojím podpisom pod list (pracujeme na zverejnení).

Videoklip STEP UP kampaň
Videoclip STEP UP campaign

Podporný list

 

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: