Dotácia na poskytovanie odbornej činnosti obetiam trestných činov

http://www.justice.gov.sk

 

O dotácii:

Dotácia je určená na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov podľa zákona č.
274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácia bola poskytnutá vo výške 49.756,- EUR.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien – Cesta späť

 

Projektovú zmluvu nájdete tu