Dotácia k projektu SVEDECTVÁ na rok 2021

http://www.justice.gov.sk

O dotácii: poskytnutá na rok 2021

Dotácia je zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Projekt – SVEDECTVÁ bol podporený dotáciou 43.330,- EUR.

Príjemca a realizátor

Aliancia žien – Cesta späť

Komu je projekt určený

Ženám ako obetiam rodovo podmieneného násilia a verejnosti

Hlavné ciele

Prvým cieľom projektu je podporiť ženy, ktoré zažívajú násilie, aby sme im ukázali, že „v tom“ nie sú samé a že zo špirály násilia existuje cesta von s poukázaním na pozitívne prípady, kde sa ženy z cyklu násilia dokázali úspešne vymaniť.

Druhým cieľom je priblížiť násilie páchané na ženách verejnosti. Nie však štandardným spôsobom  cez štatistiky, čísla, fakty a poučky t.j. cez niečo čo ich nedokážete zasiahnuť hlbšie ale využiť práve storylelling, t. j. rozprávanie príbehov skutočných žien so šťastným koncom na priblíženie násilia verejnosti. Snahou je cez jednotlivé príbehy ich vtiahnuť do života žien zažívajúcich násilie a tieto ženy pochopiť.

Projektovú zmluvu nájdete tu

Publicita projektu

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá Aliancia žien – Cesta späť“

Blogujte na WordPress.com.

%d blogerom sa páči toto: