Archív

Pomôžme zaradiť páchateľov násilia na ženách do spoločnosti!

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 29. marca 2016 v priestoroch hotela WEST na Kolibe.
V rámci tlačovej konferencie predstavíme výsledky projektu, ktorý na Slovensku naštartoval resocializačné programu pre páchateľov násilia na ženách na Slovensku.

Pozvánka na záverečnú tlačovú konferenciu

Tlačová správa

Reklamy

Fyzické násilie má svoj začiatok a koniec, ale psychické násilie je trvalý stav

(pravnarevue.sk) Týranie žien je téma, o ktorej sa stále málo rozpráva, o to menej sa s týraním ako takým niečo robí. V čom je problém? V žene samotnej, v prístupe spoločnosti či dokonca aj v prístupe orgánov, ktoré by logicky mali takej žene poskytnúť pomoc? Čítajte viac…

Víťazi národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality v roku 2013 zameranej na problém domáceho násilia sú už známi

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti /EUCPN/ organizuje každý rok Konferenciu o najlepšej praxi spojenú s vyhodnotením súťaže ECPA – Európska cena za prevenciu kriminality.  Témou roku 2013 bola „Prevencia domáceho násilia“. Čítajte viac…