Archív

Ďakujeme AVON za podporu

AVON Foundation for Women oznámila, že celosvetovo venuje 1 milión dolárov 50-tim organizáciám venujúcim sa problematike domáceho násilia. Program núdzového grantu bol predstavený s uvedením AVON kampane #IsolatedNotAlone ako reakcia na nárast prípadov domáceho násilia dôsledkom domácej izolácie.

Sme veľmi hrdé, že na Slovensku AVON Foundation for Women podporí sumou 8,000 dolárov našu dcérsku organizáciu Alianciu žien – Cesta späť, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane ľudských práv žien, najmä ich najhoršiemu porušovaniu – násiliu na ženách zo strany intímneho partnera.

Spoločnosť AVON Slovensko sa rozhodla pomôcť aj materiálne a do troch krízových centier – Brána do života, MyMamy a  taktiež, do našej dcérskej organizácie Aliancia žien-Cesta späť v Trnave, venuje balíčky hygienických potrieb.

Ako sa vyjadrila naša pani riaditeľka Katarína Farkašová „Aliancia žien ďakuje AVONu, za finančný príspevok, ďakujeme, že AVON „pomáha pomáhať“. Peniaze  použijeme na angažovanie viacerých  odborníčok na linky pomoci, ktorá je ženám nepretržite k dispozícii, vytvoríme aj písomné informácie ako postupovať v čase karantény, resp. post-karanténnom období.“.

Tlačová správa AVON

 

Výzva pre umelkyne na podporu práv žien

Vážené aktivistky výtvarníčky,

Aliancia žien bola organizáciou WAVE pozvaná, aby sa zapojila do tejto výzvy. Prijmite preto aj vy pozvanie do výzvy o umelecké diela propagujúce práva žien, ktorú v rámci kampane STEP UP! Spúšťa medzinárodná organizácia WAVE (Women Against Violence Europe).

WAVE je európskou sieťou ženských organizácií, ktorá sa zameriavajú na odstránenie násilia páchaného na ženách a deťoch. Bola založená v roku 1994 a teraz sa skladá z viac ako 150 členských organizácií.

Step UP!   je celoeurópskou kampaňou siete WAVE, ktorá podporuje úsilie zamerané na zastavenie násilia páchaného na ženách, zvyšuje informovanosť o tejto oblasti a chráni tie, ktoré prežili násilie páchané na ženách a dievčatách.

Už tretí rok spúšťame súťaž o umelecký motív na potlač našich plátenných tašiek.

Ak ste grafičkou, ktorá sa venuje sociálne angažovanému umeniu a zároveň sa snažíte iniciovať pozitívnu zmenu v spoločnosti, chceli by sme vás pozvať, aby ste sa zúčastnili našej výzvy!

Vyzývame vás, aby ste sa prihlásili a poslali svoje vízie a  interpretáciu inšpiratívnej ženy, okamih v jej každodennom živote, jej hrdinské okamihy … čokoľvek nájdete inšpiratívne v živote ženy vhodné na umelecké stvárnenie.

Vaša žiadosť by mala pozostávať z:

  • umeleckého diela, odovzdaného ako súbor PDF (v prípade viacerých príspevkov od tej istej umelkyne ich odošlite ako samostatné súbory PDF), ktoré sú vhodné pre techniku ​​jednofarebnej sieťotlače (rozlíšenie 300 dpi) na adresu office@wave-network.org;
  • vášho krátkeho životopisu; uveďte svoje kontaktné údaje a príslušné odkazy na sociálne médiá (Instagram, Facebook, webovú stránku atď.), prostredníctvom ktorých propagujete svoju prácu,
  • sken podpísaného krátkeho vyhlásenia, ktoré sieti WAVE umožní používať vaše kresby ako motív plátennej tašky pre rok 2020 a propagovať ho prostredníctvom siete WAVE a Step Up! kampane v rokoch 2020 – 21. Vaše autorské práva budú plne rešpektované a vaše duševné vlastníctvo bude plne chránené.

Táto výzva neobsahuje žiadne obmedzenia ohľadne veku, avšak  uchádzačky mladšie ako 18 rokov by mali mať písomný súhlas s podpisom svojich rodičov.

Vybraná umelkyňa:

  • získa cenu 300 EUR,
  • jej umelecké dielo bude vytlačené ako motív na plátenných taškách siete WAVE 2020, ktoré budú propagované a distribuované prostredníctvom kanálov WAVE Network,
  • dostane 10 tašiek s potlačou svojho víťazného motívu.

Umelkyne sa do vývy môžu prihlásiť od 1. mája do 15. júla 2020.

Kampaň STEP UP! a sieť WAVE oznámia výsledok  do 31. augusta 2020.

Kontakt: office@wave-network.org

Web: https://www.wave-network.org/

 

QR kód pre stránku WAVE s originálnou výzvou :

QR kód výzvy

16 Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Dnes 25. novembra je medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Práve týmto dňom sa po celom svete odštartovali kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň končí 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Počas 16 dní aktivizmu vyzvala OSN jednotlivcov a mimovládne organizácie k prejavom aktivizmu a zapojeniu sa do osvetových podujatí, ktoré upozornia na násilie páchané na ženách a dievčatách po celom svete. Dôvodom je, že až jedna z troch žien na svete zažíva násilie a zneužívanie a to bez ohľadu na to čo vyštudovala, odkiaľ pochádza, koľko má rokov aký je jej výzor, zdravotný stav, sociálne či majetkové pomery. Násilie na ženách je páchané doma, na pracovisku, v škole a to nielen vo vojnovom konflikte ale aj v mieri.

@unwomen

Sloganom tohoročnej kampane OSN je: “Orange the World: Generation Equality Stands against Rape” (Zafarbime svet na oranžovo/Generácia rovnosti proti sexuálnemu násiliu). Dnes výkonná riaditeľka OSN pre ženy Phumzile Mlambo-Ngcuka povedala na úvod svojho oficiálneho vyhlásenia: “Keby som mohla mať jedno jediné želanie, bolo by to úplné odstránenie znásilnení  ako aj akejkoľvek inej formy násilia páchaného na ženách.” Ďakujeme za toto úžasné posolstvo a pripájame sa k tohtoročnej globálnej kampani OSN a 16 dňom aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu.

U nás je v tieto dni násilie na ženách, jeho dôvody, príčiny ako aj možné katastrofálne dôsledky s ním spojené skloňované viac ako kedykoľvek predtým. Dôvodom je smrť mladej ženy Violy Macákovej, ktorej traumatizujúca vražda zasiahla všetkých ľudí na Slovensku. Táto násilná vražda a znásilnenie vyvolali mnoho otázok, na ktoré zatiaľ nedostávame uspokojivé odpovede….

Smrť Violy je dôsledkom sily, nerovnosti medzi mužmi a ženami na Slovensku ako aj dôsledkom hrubého sexuálneho násilia, ktoré je bagatelizované zo strany mužov, žien ako aj celej spoločnosti. Dnes napríklad Ministerka vnútra Denisa Saková odkázala ženám: “Možno by som ženy poprosila, aby pristupovali k mužom, s ktorými sa stýkajú, s väčšou rozvahou. Je dôležité si mužov lepšie preveriť, keďže navonok milé správanie nemusí byť obrazom vnútra človeka.” Myslíme si, že práve vyjadrenia ako tieto ukazujú prístup spoločnosti k násiliu páchanému na ženách u nás.  Vážená pani ministerka, pravdou je, že ženy si za to nemôžu samy. Ospravedlnenia skutku typu, že mala vyzývavé oblečenie, nevhodne sa asi správala, bola opitá, provokovala ho, stýkala sa s nesprávnymi ľuďmi, pozrite sa kde pracovala ako ani iné podobné poznámky nemôžu ospravedlniť páchateľa takéhoto skutku.

Je načase aby sme prestali obviňovať obete násilia, resp. ženy zažívajúce násilie a pochopili, že žiadna žena nenesie zodpovednosť za svoje utrpenie, ale plnú zodpovednosť za spáchanie akejkoľvek formy násilia nesie páchateľ alebo páchatelia takýchto trestných činov. Začnime brať ženy vážne, nebagatelizujme ich skúsenosti a príbehy ak sa rozhodnú nám o nich povedať a takéto trestné činy nahlásiť. Sme s vami nielen počas týchto 16 dní aktivizmu.

Sledujte nás na Facebooku.

#orangetheworld, #GenerationEquality, #16days

 

 

Ako je to naozaj s interrupciami na Slovensku

Dnes je opäť vysoko aktuálna téma interrupcií. V nedeľu 22.9.2019 sa konal už tradičný Pochod za život, ktorého organizátori sú proti interrupciám v akejkoľvek podobe. Okrem toho sú v Národnej rade SR aktuálne štyri návrhy, ktoré v rôznych podobách navrhujú sprísnenie interrupcií resp. skrátenie lehoty na jej vykonanie. Väčšina z nás sa zhodne na tom, že interrupcie nie sú dobré a želáme si, aby ich počet klesal tak ako sa to deje v súčasnosti. Je však veľmi dôležité, aby právo žien na umelé prerušenie tehotenstva zostalo zachované aspoň v tej podobe ako ho máme dnes a aby k nemu ženy mali prístup.

Skrátenie lehoty na umelé prerušenie tehotenstva zo súčasných 12. týždňov (na 6 až 8 týždňov ako je navrhované) by ženám veľmi sťažilo a v mnohých prípadoch úplne znemožnilo prístup k interrupcii. Mnohé ženy práve pri neplánovanom otehotnení sa do ôsmeho týždňa tehotenstva (čo je v skutočnosti  4. až 6. týždeň plodu, keďže tehotenstvo sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie) ani nemusia dozvedieť, že sú tehotné. Ak to aj zistia, nemusia mať dostatok času na prijatie rozhodnutia a vykonanie potrebných krokov a vyšetrení alebo sa môžu rozhodovať skratovo.

Úplný zákaz interrupcií, ako ho zastávajú predstavitelia Konferencie biskupov a Aliancie za rodinu, ktorí organizujú aj každoročný Pochod za život by ženám absolútne upieral ich právo na telesnú integritu, život a zdravie.

Celosvetové porovnania a štúdie (napr. Guttmacher Institute) nielen ukazujú, že skutočná miera potratov nezávisí od právneho stavu v danej krajine, ale že legalizácia interrupcií ich počet dokonca znižuje. Ak teda niekomu záleží na reálnom znížení počtu potratov, reštrikčný zákon dokázateľne nie je tá správna cesta. Ak vás uvedená téma zaujíma, prikladáme dva články, v ktorých Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť a Riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny rozoberá tému interrupcií:

Interrupcie nie sú o svedomí alebo náboženstve, ale o právach žien

Neberte ženám čas na rozhodnutie

Ak Vás zaujímajú aj argumenty protistrany prikladáme rozhovor Zuzany Kovačič – Hanzelovej s hovorcom Pochodu za život Patrikom Daniškom:

Rozhovor Zuzany Kovačič- Hanzelovej s hovorcom Pochodu za život

 

 

 

 

 

Aj keď mi búchal hlavu o zem, stále som verila, že ma miluje

Prečítajte si článok zverejnený v Denníku N. Je veľmi veľa prípadov, kde násilie páchané na žene vyzerá práve takto ….

Mladá žena, ktorá je finančne závislá od manžela, bez podpory rodiny celé roky zažíva násilie ktoré na nej pácha jej manžel. Celé roky sa odhodláva, kým sa jej podarí manžela opustiť a oslobodiť sa od neho a ešte dlhšie sa s týmto násilím vyrovnať. Napriek tomu, že jej dcéra videla otca ako napadol jej matku len jediný krát, trpí tým až dodnes, hoci je už dospelá. Násilie na ženách ničí ženy fyzicky aj psychicky a takmer vždy ním trpia aj deti.

https://dennikn.sk/1589121/aj-ked-mi-buchal-hlavou-o-zem-stale-som-verila-ze-ma-miluje/?ref=top

Naozaj je to z lásky? Nie, nie je.

Nedávno sme natrafili na starší dokument, ktorý má ale úžasnú výpovednú hodnotu. Ukazuje, že ženou ktorá zažíva násilie môže byť ktorákoľvek z nás, ja, Vy, Vaša suseda, sestra, známa, kolegyňa a aké ťažké je z násilia sa vymaniť.

Čo by ste si ale mali pamätať je:

1) nie, chyba nie je vo Vás,

2) nie, nie je to z lásky,

3) nie ste v tom sama a

4) nie je to interná záležitosť vo vzťahu, násilie páchané na žene je trestným činom.

Ak Vás téma násilia páchaného na ženách zaujíma, pozrite si nižšie priložený dokument.

Novou predsedkyňou Európskej komisie je Ursula von der Leyen

V utorok 16.7.2019 bola absolútnou väčšinou všetkých poslancov  Európskeho parlamentu (spolu získala 383 hlasov zo 733 poslancov) zvolená nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nemecká ministerka obrany vo svojej vízii Európskej únie zdôrazňovala rodovú rovnosť. Ako sa sama vyjadrila: „Zastupujeme polovicu našej populácie. Chceme náš spravodlivý podiel.”

Vo svojom 30-minútovom prejave tesne pred hlasovaním európskych poslancov zdôraznila desaťročia pokroku. „Presne pred štyridsiatimi rokmi mal Európsky parlament prvú prezidentku, bola zvolená Simone Veilová a predstavila víziu zjednotenej Európy. Je to vďaka nej a ďalším európskym ikonám, že dnes, o štyridsať rokov neskôr môžeme konečne povedať, že kandidátkou na predsedníčku Európskej komisie je žena.“

Zdôraznila tiež, že medzi 28 komisármi by chcela presadiť úplnú rodovú rovnosť. V dokumente, ktorý obsahuje jej plán práce budúcej Komisie, spomenula okrem iného vznik novej európskej rodovej stratégie. Ďalšou kľúčovou prioritou budúcej Európskej komisie má byť snaha o ratifikáciu Istanbulského dohovoru o prevencii násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu. Rovnosť medzi mužmi a ženami je podľa nej pre ekonomický rast zásadná.

Pozri bližšie na stránke Európskej komisie: http:// ec.europa.eu/commission/interim_en

Poznáme sexistické kixy roka

V treťom ročníku anticeny Sexistický kix označila odborná porota za najsexistickejšiu reklamu firmy Klenoty Aurum a široká verejnosť zasa reklamu spoločnosti RV Trailer.

(Bratislava, 4. decembra) Počas šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách udelil tím Sexistického kixu dve anticeny za najsexistickejšiu reklamu. Spomedzi 112 nominovaných reklám ich vybrali odborná porota a široká verejnosť. V hlasovaní verejnosti dostala najvyšší počet hlasov reklama na ťažné zariadenia spoločnosti TV Trailer, porota zložená z rodových a reklamných  expertiek a expertov sa zhodla na reklame firmy Klenoty Aurum. Čítajte viac…

Ďakujeme za Vašu podporu

Tohto roku nie je možnosť poslať nám 2% z daní. Ak nás však aj tak chcete podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom daru. Viac informácií dostanete na emailu alianciazien@alianciazien.sk.

Ako ma zmenili telefonáty s týranými ženami?

Tento talk chytí za srdce vďaka prepisom autentických telefonátov s týranými ženami, objasňuje vývoj situácie týraných žien na Slovensku v priebehu 25 rokov, a tiež vysvetľuje, prečo je dôležité zamerať sa na príčinu a nie dôsledok.

Celý TEDx talk Kataríny Farkašovej, riaditeľky Aliancie žien Slovenska, nájdete tu: TEDxYouth@Bratislava