POMÁHAME
ŽENÁM
ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE
A ICH DEŤOM

stručne o násilí

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku ap.

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie


 • Juraj Zajac: Muži zakazujú ženám chodiť na gynekologické vyšetrenie

  “Poznám prípady, kedy muži zakazujú ženám chodiť na gynekologické vyšetrenie, dokonca aj používať verejné WC,” hovorí Juraj Zajac, psychológ a spoluzakladateľ Občianskeho združenia Liberate (ktorý spolupracuje aj s našou organizáciou Aliancia žien Slovenska.) Keď hovoríme o násilí na ženách, násilí v partnerských vzťahoch, respektíve domácom násilí, hovoríme nielen o fyzickom násilí, ktoré asi každý vníma…

 • Podpíšte petíciu Za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu

  Deti a mladí ľudia majú právo žiť zdravý, bezpečný, plnohodnotný a dôstojný život. Prostredníctvom systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy dokážeme zabezpečiť, aby mohli robiť informované rozhodnutia o svojich vzťahoch včas a zodpovedne. Preto my, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného odôvodnenia vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej…

 • Naučte sa gesto, ktoré zachraňuje

  Ak nepoznáte toto gesto, zapamätajte si ho. Veríme, že sa s ním nikdy nebudete musieť stretnúť, ale štatistiky, žiaľ, hovoria smutnou rečou. Takže je lepšie ho poznať. Gesto, ktoré signalizuje (predovšetkym) domáce násilie. Môže pomôcť vám alebo niekomu okolo vás.

 • Konferencia: Zastaviť cyklus násilia

  Spoločne za zelenú,konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku,navštívte stránku Norwaygrants.sk Aliancia žien Slovenska zrealizovala tretiu spoločnú konferenciu o problematike rodovo podmieneného násilia s názvom Zastaviť cyklus násilia, ktorá bola zároveň otváracou konferenciou rovnomenného projektu, podporeného Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom SR. Podujatie bolo…