POMÁHAME
ŽENÁM
ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE
A ICH DEŤOM

stručne o násilí

fyzické násilie – sácanie, kopanie, fackovanie, bitky, ťahanie za vlasy, pálenie cigaretou, ale aj odopieranie jedla a spánku ap.

psychické násilie – prehnané kritizovanie, poúčanie, kontrolovanie, ponižovanie, žiarlivosť, bránenie kontaktov s priateľmi a rodinou, bránenie v chodení do práce/nájdeniu si zamestnania, urážanie, vyhrážanie sa – napríklad týranej osobe, deťom, alebo aj sebe

ekonomické násilie – odopretie prístupu k financiám, nepodieľanie sa finančne na chode domácnosti, neprispievanie na deti, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách, nútený predaj majetku (napr. muž závislý na hazarde donúti ženu predať rodinné cenné veci), ničenie osobného majetku a ďalšie

sexuálne násilie – obťažovanie, vrátane neslušných rečí a návrhov, nútenie k sexu, násilné vyžadovanie rôznych sexuálnych praktík a ďalšie

viac o násilí


 • Zažívate doma násilie? Malý test ho odhalí…

  Tento dotazník slúži ako vodítko pre orientáciu, pre identifikovanie násilia v partnerskom vzťahu. Každá žena má právo žiť bez násilia, preto ak žijete v násilníckom vzťahu, netolerujte už ďalšie násilie a nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc. Násilie samo od seba neprestane! Násilie ma tendenciu sa zhoršovať… Stalo sa Vám, že váš partner: Pokiaľ ste odpovedala…

 • Naučte sa gesto, ktoré zachraňuje

  Ak nepoznáte toto gesto, zapamätajte si ho. Veríme, že sa s ním nikdy nebudete musieť stretnúť, ale štatistiky, žiaľ, hovoria smutnou rečou. Takže je lepšie ho poznať. Gesto, ktoré signalizuje (predovšetkym) domáce násilie. Môže pomôcť vám alebo niekomu okolo vás.

 • Konferencia: Zastaviť cyklus násilia

  Spoločne za zelenú,konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku,navštívte stránku Norwaygrants.sk Aliancia žien Slovenska zrealizovala tretiu spoločnú konferenciu o problematike rodovo podmieneného násilia s názvom Zastaviť cyklus násilia, ktorá bola zároveň otváracou konferenciou rovnomenného projektu, podporeného Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom SR. Podujatie bolo…

 • Projekt: Zastaviť cyklus násilia

  Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku Norwaygrants.sk Názov projektu: Zastaviť cyklus násilia Číslo projektu: DGV03019 Partnerské organizácie projektu: Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúra Slovák&FriendsSpolupracujúca nórska organizácia: Alternatíva násiliu (Alternativ til Vold) Projekt Zastaviť cyklus násilia…

 • POMÁHAJÚ NÁM I VÁM

  POMÁHAJÚ NÁM INŠTITÚCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku Norwaygrants.sk. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z…