Helena Dalli: Pokrok v oblasti rodovej rovnosti nie je ani samozrejmý, ani nezvratný

Európska únia nia podpísala Istanbulský dohovor v roku 2017, ale schválenie pristúpenia bolo v Rade niekoľko rokov pozastavené. To sa zmenilo pred troma týždňami, keď Rada tento proces napokon odblokovala a urýchlila pristúpenie k dohovoru. Tento úspech je sľubný z hľadiska pokroku v oblasti rodovej rovnosti a lepšej reakcie na násilie páchané na ženách a domáce násilie.

Ratifikácia Istanbulského dohovoru garantuje, že Európska únia dodržiava medzinárodné normy, predkladá vlastné komplexné právne predpisy a začleňuje povinnosti vyplývajúce z dohovoru do všetkých oblastí politiky EÚ.

Presne pred rokom navrhla Európska komisia smernicu na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, ktorá dohovor dopĺňa, čím kompletizuje náš právny rámec. Uvedeným legislatívnym návrhom sa zavádzajú spoločné minimálne normy pre všetky členské štáty v oblasti prevencie, ochrany, podpory obetí, prístupu k spravodlivosti, spolupráce a koordinácie služieb.

Autorka je eurokomisárka pre rovnosť

Celý článok si prečítajte na stránke denníka SME

%d blogerom sa páči toto: