Podpíšte petíciu Za vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu

Deti a mladí ľudia majú právo žiť zdravý, bezpečný, plnohodnotný a dôstojný život. Prostredníctvom systematickej a kontinuálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy dokážeme zabezpečiť, aby mohli robiť informované rozhodnutia o svojich vzťahoch včas a zodpovedne.

Preto my, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného odôvodnenia vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby bola vekovo primeraná vzťahová a sexuálna výchova systematicky a kontinuálne zakomponovaná do štandardov vzdelávania.

PREČO TO POŽADUJEME

Prieskum verejnej mienky medzi populáciou SR vo veku 18 – 65 rokov (agentúra Focus pre Amnesty International, 2022) ukázal, že 86 % ľudí súhlasí s tým, že vekovo primeraná vzťahová a sexuálna výchova by mala byť povinnou súčasťou výučby na základných a stredných školách. 

Vzťahová a sexuálna výchova je náuka o vzťahoch, emóciách a o fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo primerané vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy.

Veda a poznanie sa posúva vpred a my veríme, že školstvo by na základe vedeckých faktov a poznatkov malo napredovať tiež. Vzdelávací systém by mal mladým ľuďom poskytnúť čo najrelevantnejšie vedomosti a zručnosťami pre svet, v ktorom vyrastajú. Vzťahová a sexuálna výchova je nevyhnutnou súčasťou takéhoto vzdelávania.

Celá petícia a možnosť podpísať ju tu.

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: