Konferencia: Zastaviť cyklus násilia

Spoločne za zelenú,
konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku,
navštívte stránku Norwaygrants.sk

Aliancia žien Slovenska zrealizovala tretiu spoločnú konferenciu o problematike rodovo podmieneného násilia s názvom Zastaviť cyklus násilia, ktorá bola zároveň otváracou konferenciou rovnomenného projektu, podporeného Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom SR.

Podujatie bolo súčasťou kampane 16 dní aktivizmu v rámci boja za odstránenie násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Konferencia sa uskutočnila 12. decembra 2022 o 13. hodine v aplikáciách Zoom a YouTube.

Názov projektu: Zastaviť cyklus násilia
Číslo projektu: DGV03019
Partnerské organizácie projektu:
Kiwi – stredisko podpory vývinu a agentúra Slovák&Friends
Spolupracujúca nórska organizácia:
Alternatíva násiliu (Alternativ til Vold)

Projekt Zastaviť cyklus násilia získal grant z Nórska v sume 499980 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 75000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšiť služby, ako aj poznanie a pochopenie vplyvu domáceho násilia na deti a tým aj celý medzigeneračný prenos rodovo podmieneného a domáceho násilia, ako aj rozšírenie a skvalitnenie poradenských a terapeutických služieb poskytovaných ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Nahliadnite do projektu

Pozrite si záznam z Otváracej konferencie projektu

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: