POMÁHAJÚ NÁM I VÁM

POMÁHAJÚ NÁM INŠTITÚCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE

Nórske granty. Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku Norwaygrants.sk.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií, a oblasť regionálneho rozvoja.

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej a ekonomickej, a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

Úrad vlády SR je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj na vybavovanie petícií, oznámení a podnetov. Úrad plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov.

POMÁHAJÚ NÁM PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE

ATV (Alternatíva násiliu) je nezisková mimovládna organizácia, ktorá poskytuje pomoc, podporu a odborné znalosti v oblasti násilia s osobitným zameraním na domáce násilie. Trojnásobným mandátom ATV je poskytovať psychologickú liečbu, rozvíjať odborné znalosti a šíriť poznatky o domácom násilí. ATV bola založená v roku 1987 a je najstaršou organizáciou svojho druhu v Európe.

Kompletný servis v oblasti kreatívnej reklamy. Pri tvorbe komunikačných stratégií využíva poznatky z kognitívnej vedy a tvorí inovatívne kampane s akcentom na spoločenskú zodpovednosť.

Kiwi – stredisko podpory vývinu sa zaoberá cieleným rozvojom detí už od 2 mesiacov, pomocou rôznych metód a terapií. Aktivity a sedenia vedú skúsení odborníci a odborníčky: liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, konduktor a pohybový terapeut.

POMÁHAJÚ NÁM ZAHRANIČNÉ FIRMY A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Women against violonce Europe WAVE je sieť viac ako 160 európskych ženských mimovládnych organizácií pracujúcich na prevencii a ochrane žien a detí pred násilím. Buduje kapacity svojich členských organizácií, obhajuje lepšiu legislatívu, robí výskumy a zvyšuje povedomie o násilí páchanom na ženách a dievčatách.

Spoločnosť AVON sa zaviazala, že z každého predaného charitatívneho výrobku so symbolom nekonečna daruje finančné prostriedky na boj proti domácemu násiliu.

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: