Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Násilie na ženách je v súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Je to forma rodovo-podmieneného násilia, ktoré je nasmerované proti ženám z dôvodu ich príslušnosti k ženskému rodu a postihuje ženy disproporcionálne. Národný akčný plán pripravuje systémové ukotvenie riešenia inštitucionálnej podpory obetiam násilia na ženách a domáceho násilia.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF

%d blogerom sa páči toto: