AVON a Aliancia žien vzdelávajú o domácom násilí na stredných školách

Spoločnosť AVON Cosmetics prostredníctvom projektu AVON proti domácemu násiliu s partnerkou projektu – Alianciou žien Slovenska realizuje na slovenských stredných školách projekt vzdelávania o násilí na ženách a domácom násilí. Informácie o projekte ako aj diskusia odborníkov na tému domáceho násilia páchaného na ženách bola hlavnou témou Okrúhleho stola, ktorý zorganizoval AVON a Aliancia žien Slovenska dňa 29.3.2012 v Bratislave. Okrúhleho stola sa zúčastnili Mgr. Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska, Mgr. Daša Malíková, psychologička Aliancie žien Slovenska, Mgr. Barbora Holubová, sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Ing. Oľga Pietruchová, M.A., riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Spoločnosť AVON zastupovala ambasádorka projektu AVON proti domácemu násiliu – Daniela Peštová.

Viac o projekte vzdelávania o domácom násilí pre stredné školy

Po pilotnej fáze projektu vzdelávania o domácom násilí pre stredné školy, ktorá prebehla v Bratislavskom kraji na 29 stredných školách a ktorej sa zúčastnilo takmer 1000 študentiek a študentov, pokračujú workshopy v roku 2012 v Trnavskom kraji. Projekt zahŕňa sériu workshopov pre pedagógov a pedagogičky a následne  prebiehajú workshopy so študentkami a študentmi s cieľom vzdelávať mládež o tejto problematike, a tak pôsobiť prevenčne.

„Spoločnosť AVON Cosmetics sa chce v spolupráci s Alianciou žien sústrediť na prevenciu. Veríme, že násilie sa dá zo spoločnosti odstrániť výchovou a vzdelaním. Otvorenie tejto problematiky v školách je garanciou udržania povedomia o ľudských právach, o nenásilných vzťahoch, ako aj o rodovej rovnosti. Vzdelávanie študentov a študentiek, ako aj jednoduché informovanie o problematike domáceho násilia a násilia na ženách obsahuje obrovské množstvo tém, ktoré by mala dorastajúca generácia poznať, preto sme sa rozhodli tento projekt spustiť,“ povedala Andrea Macáková, vedúca oddelenia PR a reklamy spoločnosti AVON Cosmetics.

„Úcta k ľudským právam sa má začať učiť už v škôlke.“

Čo je rozhodujúce pre nastolenie slušnosti, pre pocit bezpečia a pre zastavenie násilia v každej spoločnosti, je common sense, zdravý rozum.  Spoločenská mienka, spoločenské normy prítomné aj bez doktríny. To čo nás učia mamy a otcovia doma
a učiteľky a učitelia v škole – od detstva. Preto chceme prispieť aj my k tomu, čo deti dostávajú ako poučenie do života.  Chceme ich učiť o tom, že násilie nie je riešenie, že existujú spôsoby riešenia konfliktov, v ktorých obidve strany vyjdú víťazne, že partnerstvo je lepší zážitok pre obidve strany než uzurpácia moci, atď. Nielen preto, že nám záleží na kvalite života v našej spoločnosti. Nielen z pohľadu diskriminovaných ľudí, ale pre blaho nás všetkých, pretože ľudia obklopení násilím sú sami a samé obeťami, ktorým by sa mohlo stať, že budú mať preto celý život problém s tým najdôležitejším – s osobnými vzťahmi
,“ uviedla Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien.

Obsah workshopov

Workshopy sú určené pre študentov a študentky tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl. Prebiehajú pod vedením expertiek a expertov z Aliancie žien Slovenska,  organizácie, ktorá je v tejto problematike jednou z najaktívnejších, najznámejších a odborne najsilnejších.

Prevencia zameraná na domáce násilie medzi mladými ľuďmi môže významne ovplyvniť pravdepodobnosť vzniku a rozvoja násilia medzi partnermi. Je to základný krok, ktorý nemôžeme vynechať, a ktorý môže navždy ovplyvniť životy mladých ľudí,“ uviedla Daša Malíková, psychologička z Aliancie žien Slovenska. „V školách sa zameriavame na primárnu prevenciu, teda všetko, čo možno urobiť skôr, ako k násiliu vo vzťahu príde. Zároveň hovoríme o násilí v rodinách, ktoré zažívajú deti a mladí ľudia buď ako priame obete alebo ako sekundárne obete – svedkovia. Má obrovský význam učiť mladých ľudí ako byť aktívna a nie pasívna „obeť“.“

Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch – slovenská realita v číslach

Viac ako každá piata slovenská žena má skúsenosť s násilím zo strany súčasného partnera. Násilie zo strany partnera nie sú len ojedinelé skutky psychickej, fyzickej, či sexuálnej agresie, ide o vzorec správania, kde sa jednotlivé formy agresie kombinujú s rôznou frekvenciou.*

Podľa najaktuálnejšieho výskumu verejnej mienky na Slovensku, Eurobarometer – Domáce násilie proti ženám,  realizovanom v roku 2010, každý siedmy človek pozná niekoho z kruhu vlastnej rodiny či priateľov, kto vystavil ženu nejakej forme násilia a každý šiesty pozná ženu, ktorá takémuto násiliu bola vystavená. Konzervatívny odhad hovorí, že výskyt násilia páchaného na ženách zasahuje 8% žien, čo je asi 150.000 žien, pričom násilie páchané na ženách evidované políciou, či zdravotníctvom predstavuje len 5.000 žien, ktoré sa tak do systému pomoci, riešenia vôbec dostali.**

„Násilie voči ženám v partnerských vzťahoch je častejšie, ako si všetky a všetci myslíme. Viac ako 39% žien zažilo počas svojho života násilné správanie zo strany svojho súčasného, či bývalého partnera. Hoci faktory prispievajúce ku vzniku a pretrvávaniu násilia poznáme, nedarí sa ho zatiaľ účinne potierať. Významnú úlohu tu môžu zohrať aj novinárky a novinári, citlivo a efektívne informujúci o násilí na ženách,“ uviedla sociologička Barbora Holubová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

*Bodnárová, Filadelfiová, Holubová, 2008: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách, UNIFEM/IVPR

**Násilie páchané na ženách a rodová rovnosť, Mgr. Barbora Holubová

Druhy domáceho násilia

Fyzické násilie

– týranie, kopanie, bitie, ťahanie za vlasy, popálenie, vražda

Psychické násilie

– citové týranie, slovné vyhrážanie, vydieranie, vyvolávanie výčitiek, pocitov viny, zosmiešňovanie

Sexuálne násilie

– znásilnenie, nútenie do aktivít, ktoré žena nechce

Sociálne násilie

– izolovanie obete od spoločnosti, bránenie styku s okolím, priateľmi, blokovanie

telefónu a pod.

Ekonomické násilie

– obmedzovanie prístupu k peniazom alebo zakazovanie chodiť do práce

Prečo väčšina prípadov domáceho násilia zostáva utajená?

Ženy sa často mylne domnievajú, že násilie vyprovokovali vlastným správaním.

Vzťah medzi obeťou a násilníkom je charakteristický pripútaním, závislosťou obete od násilníka. Jedným zo znakov tohto špecifického vzťahu je lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho a súcitiť s ním.

Týrané ženy sú najviac ohrozené po prejavení snahy opustiť týrajúceho partnera.

Ženy nehlásia násilie, ktoré sa odohrá v ich domácnosti z nasledujúcich dôvodov:

– pocit hanby

– obava o svoju bezpečnosť

– obava o bezpečnosť detí

– strach z rozpadu rodiny

– strach z publicity

– poškodenie reputácie

– výčitky svedomia

– finančná/citová závislosť od partnera

– závislosť detí od partnera

– strach z neistoty

– nedostatok informácií, kde hľadať pomoc

– neochota reprodukovať nepríjemný incident a rozoberať ho pred súdom

– nedôvera vo verejné inštitúcie

AVON proti domácemu násiliu

Projekt AVON proti rakovine prsníka vznikol v roku 2008. Jeho cieľom je ukázať mnohým ženám cestu z ťažkej životnej situácie. Týmto spôsobom chce spoločnosť AVON aj naďalej zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a prispieť k zlepšeniu informovanosti o problematike domáceho násilia páchaného na ženách.

Napĺňať ciele projektu pomáha tiež jeho ambasádorka – Daniela Peštová spolu s partnerkou projektu – Alianciou žien Slovenska.

Súčasťou projektu je aj získavanie finančných prostriedkov predajom špeciálnych symbolov „Odhodlania“. Symboly je možné zakúpiť si prostredníctvom AVON Lady/AVON Gentleman alebo prostredníctvom e-shopu na stránke www.avonprotidomacemunasiliu.sk, kde získate aj viac informácií o projekte.

Doteraz získané finančné prostriedky boli venované na personálnu a technickú prevádzku SOS linky Aliancie žien Slovenska, na tlač edukatívnych materiálov a na projekt vzdelávania pre študentky a študentov stredných škôl a ich pedagógov, ktorý AVON realizuje v spolupráci s Alianciou žien Slovenska.

V rámci projektu AVON pripravuje špeciálnu knihu skutočných príbehov žien, ktoré sa počas svojho života stretli s formou domáceho násilia alebo boli jeho svedkami. Knižná publikácia by sa mala na trhu objaviť v novembri 2012 a zisk z jej predaja bude použitý na aktivity a projekty orientované na boj proti domácemu násiliu.

  

FOTOGRAFIE Z NAŠICH WORKSHOPOV

One thought on “AVON a Aliancia žien vzdelávajú o domácom násilí na stredných školách

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s